Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi
alice min

Số điện thoại : 8618905736546

WhatsApp : +8618018553179

QC Hồ sơ

Mọi công ty đều hiểu sâu sắc rằng chất lượng là vũ khí cơ bản để doanh nghiệp giành chiến thắng.Chất lượng là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được thành công, vì vậy chúng tôi cố gắng cung cấp cho doanh nghiệp chất lượng.

 • Shanghai Yamu Mechanical Technology Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: U22Q2S8026463R0S
  ngày phát hành: 2022-12-21
  Ngày hết hạn: 2025-12-20
  Phạm vi/phạm vi: Floor treatment equipment
  cấp bởi: GICG
 • Shanghai Yamu Mechanical Technology Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: CE
  Số: 0H210416.FWEUC11
  ngày phát hành: 2021-04-16
  Ngày hết hạn: 2026-04-15
  Phạm vi/phạm vi: Motor
  cấp bởi: Ente Certificazione Macchine Srl
 • Shanghai Yamu Mechanical Technology Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: 营业执照
  Số: 913101206711860458
  ngày phát hành: 2008-02-26
  Ngày hết hạn: 2035-09-08
  Phạm vi/phạm vi: 机器
  cấp bởi: 上海市市场监督管理局